top of page

LÄR KÄNNA OSS

Advokatbolaget Senkul tillhandahåller juridiska tjänster. Om du behöver juridisk rådgivning eller står inför ett ärende i domstol kan våra skickliga medarbetare vägleda dig och svara på eventuella frågor. 

Kontakta oss idag – vi ser fram emot att höra från dig.

Lär känna oss: Lär känna oss

VÄRDEGRUND

ANSVAR EMPATI STABILITET

Vi har en väletablerad verksamhet som vilar på en stabil grund där tre värdeord genomsyrar hela verksamheten – ansvar, empati, stabilitet.

Genom att ta ansvar ser vi till att du alltid får bästa möjliga service och att ditt ärende hanteras korrekt. Vi hanterar varje ärende med empati och lyssnar på dig. Vi är ett stabilt väletablerat bolag med lång erfarenhet och kompetenta, lösningsorienterade medarbetare.

Court_edited.png
Lär känna oss: Vår värdegrund
Court

HISTORIA

Vår grundare Ann-Sofie Senkul startade som nyexaminerad jurist i början av 1990-talet den juridiska byrå som senare skulle komma att bli Advokatbolaget Senkul. 

Vägen hit har krävt sin tid och ett stort engagemang där verksamheten sakta men säkert har arbetats upp från grunden. Hon startade med ett kontor i en pytteliten lokal i centrala Gävle, men flyttade efter några år den huvudsakliga verksamheten till Rinkeby utanför Stockholm där byrån stannade under många år.

 

Idag finns vårt kontor i centrala Stockholm, men vi är verksamma i stora delar av landet. Bland annat har vi ett kontor i Borlänge.

 

Vi har även ett spännande samarbete med en advokatbyrå i USA där vårt arbete främst handlar om migrationsrätt.

 

Nu blickar vi framåt!

Lär känna oss: Vår historia

VISION

Det började med en tanke om vilken sorts samhälle vi vill leva i.

En önskan att göra världen till en bättre plats och hjälpa personer i utsatta situationer. Därifrån har viljan att öka förutsättningarna för människors lika värde växt fram tillsammans med önskan om att skydda de som inte kan skydda sig själva. Något vi är särskilt engagerade i är barn- och familjefrågor. Vi vill bidra till ett samhälle där barns rättigheter alltid ges plats i första rummet och där jämlikhet är ett aktivt ledord i alla rättsliga instanser och samhällsklasser.

Under åren har också ett intresse för affärsjuridiska frågor tagit form. Där är vår främsta vision att arbeta proaktivt genom att ge rådgivning i uppstarten av företag samt vara delaktiga i upphandlingar och tecknandet av nya avtal. Vi arbetar också för att lösa affärsjuridiska tvister och där företräda våra klienter med största möjliga framgång.

Genom vårt uppdrag som Notarius publicus har vi möjlighet att säkerställa äktheten i olika dokument och därigenom främja ett säkrare samhälle.

När det gäller brottmål är vår ståndpunkt att alla människor har rätt till ett ordentligt försvar och förtjänar en rättvis rättegång, oavsett vilka anklagelser som riktats mot dem. En person är alltid oskyldig till dess att motsatsen bevisats. En stor del i vår vision är att värna om allas rättssäkerhet och kunna tillvarata enskilda personers och företags intressen under förhandlingar.

Lär känna oss: Vår vision
bottom of page