top of page

AFFÄRSJURIDIK

Affärsjuridik omfattar de juridiska ekonomiska frågor som styr affärs- och kommersiella transaktioner. Vi hjälper dig med frågor inom avtalsrätt, uppstart av företag samt upphandling.

runda byggnader
Affärsjuridik: Expertis

AVTALSRÄTT

Vi hjälper både privatpersoner och företag med att upprätta, granska, ändra samt tolka avtal och fullmakter. Vi bistår även vid eventuella avtalstvister. Vi arbetar även med tvistelösning gällande fordran eller obestånd då företag eller privatpersoner inte kan betala sina skulder. Kontakta oss för mer information och hjälp med ditt avtal.

Ett avtal kan i princip handla om vad som helst, men det faller vanligtvis in under någon etablerad avtalstyp. Vanliga avtalstyper är bland andra anställningsavtal, bolagsavtal, försäkringsavtal, låneavtal, nyttjandeavtal, uppdragsavtal och överlåtelseavtal.

Den allmänna avtalsrätten omfattar avtals uppkomst, avtalstolkning, förändringar av avtalets innehåll och regler för om avtalet inte följs. Reglerna för ett avtal kommer dels från lagstiftning inklusive förarbeten, rättspraxis och doktrin dels från avtalet i sig och allmänna avtalsrättsliga principer samt handelsbruk och sedvänja. Vi hjälper dig att göra rätt.

Affärsjuridik: Expertis

STARTA FÖRETAG

Vi hjälper dig att etablera företag - till exempel genom att starta, förvärva och sälja bolag. Vi hjälper dig välja passande bolagsform, som till exempel aktiebolag, enskild firma, handels- eller kommanditbolag, ekonomisk eller ideell förening.

Affärsjuridik: Expertis

UPPHANDLING

Hos oss kan du och ditt företag få hjälp med upphandling. Vi utför upphandlingsuppdrag för både offentliga och privata aktörer. Vi upprättar anbud och följer hela processen. Vi upprättar och granskar även inköpsavtal.

Affärsjuridik: Expertis
bottom of page